Modern milletin ve onunla bağıntılı her şeyin temel karakteristiği, modernliğidir. Bugün bu olgu yeterince anlaşılmış durumdadır; ancak milli kimliğin tarihten de eski olacak kadar doğal, temel ve kalıcı olduğu yönündeki zıt varsayım o denli yaygın bir kabul görmektedir ki, konuya ilişkin sözcük dağarının modernliğini irdelemek yararlı olabilir. Çeşitli basımları bu amaçla titizlikle gözden geçirilmiş olan İspanya Kraliyet Akademisi Sözlüğü’nde 1884 basımından önce modern anlamıyla devlet, millet ve dil terminolojisi kullanılmaz. Lengua nacional’in “bir ülkenin resmi ve edebi dili; o ülkede genel olarak, başka milletlerin dillerinden ve lehçelerinden ayrı bir biçimde kullanılan dil” olduğunu ilk defa 1884 basımıyla öğreniriz... >>

0 oy
Kategori: Bilimsel ve Sanatsal Kaynak, Metin, ve Fikirler § Eric Hobsbawm

Modern milletin ve onunla bağıntılı her şeyin temel karakteristiği, modernliğidir. Bugün bu olgu yeterince anlaşılmış durumdadır; ancak milli kimliğin tarihten de eski olacak kadar doğal, temel ve kalıcı olduğu yönündeki zıt varsayım o denli yaygın bir kabul görmektedir ki, konuya ilişkin sözcük dağarının modernliğini irdelemek yararlı olabilir. Çeşitli basımları bu amaçla titizlikle gözden geçirilmiş olan İspanya Kraliyet Akademisi Sözlüğü’nde 1884 basımından önce modern anlamıyla devlet, millet ve dil terminolojisi kullanılmaz. Lengua nacional’in “bir ülkenin resmi ve edebi dili; o ülkede genel olarak, başka milletlerin dillerinden ve lehçelerinden ayrı bir biçimde kullanılan dil” olduğunu ilk defa 1884 basımıyla öğreniriz. “Lehçe” maddesinde, lehçe ile milli dil arasındaki aynı ilişki yeniden kurulmaktadır. 1884’ten önce nación sözcüğü, basitçe bir eyalet, bir ülke ya da bir krallıkta oturanların toplamı” ve aynı zamanda “bir yabancı” anlamına geliyordu. Oysa 1884 basımıyla birlikte, artık “her şeyden üstün bir ortak yönetim merkezini tanıyan bir devlet ya da politik birim”, bunun yanında “bir bütün sayılan bu devletin oluşturduğu topraklar ve bu topraklarda yaşayan insanlar anlamını yüklenmekteydi. Dolayısıyla ortak ve egemen bir devlet unsuru, en azından İber dünyasında, bu tür tanımların merkezinde yer almaktadır. (...) Daha yakın zamanlardaki Enciclopedia Brasileira Merito’da ise (1958), naçâo, “Bir devletin, aynı rejim ya da yönetimde yaşayan, ortak çıkarları olan yurttaşlar topluluğu; belirli bir toprak parçasında ortak gelenek, özlem ve çıkarları bulunan, grubun birliğini sürdürme sorumluluğunu üstelenen merkezi bir iktidara bağımlı olan insanların oluşturduğu kolektif; yönetim güçleri dışında, bir devlete bağlı halk” olarak tanımlanmaktadır. Bundan başka, İspanya Akademisi Sözlüğü’nde “millet”in kesin tanımı 1925 yılına kadar görünmez; millet ancak o zaman “aynı etnik kökene sahip olan, genelde aynı dili konuşan ve ortak bir geleneği paylaşan insanların oluşturduğu kolektif” olarak anlatılır.

Eric Hobsbawm, 1780’den Günümüze Milletler ve Milliyetçilik, Çev. Osman Akınhay, Ayrıntı Yayınları, 2. B., İstanbul, 1995, s. 29

  

İlgili başlıklar

Yandex.Metrica

...