Sayılar nasıl yazılır? Türkçede sayıların yazılışı nasıldır? Birden fazla kelimeden oluşan sayılar nasıl yazılır?

0 oy
Kategori: Sayılar nasıl yazılır? § yeniokul
  
§ yeniokul yorumlandı

Türkçede birden fazla sözcükten oluşan sayılar birbirinden ayrı yazılır:

Örnek: altmış beş milyon on bir bin elli altı: 65,011,056 

Diğer yazım örnekleri:

17: on yedi

39: otuz dokuz

779: yedi yüz yetmiş dokuz

1001: bin bir

1050: bin elli

1110: bin yüz on

2817: iki bin sekiz yüz on yedi

7047: yedi bin kırk yedi

8009: sekiz bin dokuz

8417: sekiz bin dört yüz on yedi

10011: on bin on bir

31003: otuz bir bin üç

16548: on altı bin beş yüz kırk sekiz

46401: kırk altı bin dört yüz bir

78109: yetmiş sekiz bin yüz dokuz (78,109)

100001: yüz bin bir

103006: yüz üç bin altı (103,006)

111101: yüz on bir bin yüz bir (111,101)

444444: dört yüz kırk dört bin dört yüz kırk dört

500601: beş yüz bin altı yüz bir

8000028: sekiz milyon yirmi sekiz

50000505: elli milyon beş yüz beş

56853732: elli altı milyon sekiz yüz elli üç bin yedi yüz otuz iki (56,853,732)

614000008: altı yüz on dört milyon bin sekiz (614,000,008)

916003: dokuz yüz on altı bin üç

956836299346: dokuz yüz elli altı milyar sekiz yüz otuz altı milyon iki yüz doksan dokuz bin üç yüz kırk altı (956,836,299,346)

15.000.000.003: on beş milyar üç

altı yüz altmış altı bin on altı: 666016

 fakat,

Eğer parasal değer ifade eden bir sayıyı çek, senet, banka evrakı, vb. gibi yerlere yazıyorsak, bütün miktarı ayırmadan (birlikte) yazıyoruz:

16700 TL: yalnız #onaltıbinyediyüz# TL.

355 tl: üçyüzellibeş tl.

46,166,000: # kırkaltımilyonyüzaltmışaltıbin # TL.

§ ywkdlfuyre4rtu yorumlandı
sekiz yüz bin sekiz nasıl yazılır.
§ yeniokul yorumlandı
800008 biçiminde yazılır.
Neden?

Yüz binler basamağında bir sekizimiz var, birler basamağında bir sekizimiz daha var. "Sekiz yüz bin sekiz" için önce yüz binler basamağını yazalım: 800000 ve ona birler basamağındaki 8'i ekleyelim: 800008
§ misafir yorumlandı
Bin yediyüz elli nasıl yazılır lütfen acil
§ yeniokul yorumlandı
Galiba geç kaldık.
§ memo yorumlandı
§ yeniokul yeniden gösterildi
Üç yüz bin yedi yüz
§ selin yorumlandı
on dokuz bin yüz sekiz
§ misafir yorumlandı
84.083.53 okunuşu nedir

1 içerik

§ yeniokul içerik eklendi

Örnek: yüz bin bir = 100,001

§ misafir yorumlandı
233592 bu kaç oluyor
§ yeniokul yorumlandı
iki yüz otuz üç bin beş yüz doksan iki

veya

#ikiyüzotuzüçbinbeşyüzdoksaniki#
§ misafir yorumlandı
İki yüz otuz üç bin beş yüz doksan iki
§ yeniokul yorumlandı
233592

(233.592)

İlgili başlıklar

Yandex.Metrica

...