"Le capitalisme est mort, vive le capitalisme!" ne demektir?

0 oy
Kategori: Sözlük § yeniokul
  

1 içerik

§ yeniokul içerik eklendi

 

 

Bkz. Kapitalizm öldü,yaşasın kapitalizm!

 

İlk kez nerede, ne zaman kullanılmıştır bilemem, fakat içinde yaşadığımız dünyayı çekip çeviren iktisadi sistemin (bkz: kapitalizm) ve onun sosyal yapılarının ve onun kültürel kurumlarının ve onun ideolojik aygıtlarının ve söylemlerinin, üretirken tükettiklerinin, neden sonsuz bir çevrim gibi kendini yineleyen, yeniden üreten, yaşadığı her krizi ve bunalımı bir dinamo gibi kullanıp insanlar nezdinde ürettiği rıza ile kendi ölümünden beslenen bir sistem olduğunun özetidir.

Denilebilir ki feodal sistemlerin baskın olduğu dönem kapanırken beliren hallerinden tutun da, sosyalist sistemler içinde bile varlığını sürdüren (bkz. nep), (bkz. çin komünizmi) türlerine kadar koşullara kendini uyarlayan ve tarihi boyunca pek çok türlü kapitalizm, pek çok ülkede farklı biçim, doz ve şiddet ile varlığını sürdürmüştür. Bunlardan en vahşisi liberal çağın bütün dünyayı kölecilikten kurtarmış, dünyaya barış getirmiş hissini ve izlenimini yayan ve iktisadi özgürlüğün önüne ulus devletlerin dikilmesiyle son bulan talancı, sömürgeci kapitalizm iken, en vahşi görünümlüsü ise emperyalist aşamada önce kendi icat edip yaydığı evrensel değerlerini çiğneyen ahlakını kendisi rafa kaldıran, tüm dünyaya yaydığı savaş ve çatışmalarla alternatiflerini de kendisine benzeten kapitalizm olmuştur.

Söz, kapitalizmin geçirdiği aşamaların ve değişimci doğasının altını çizmektedir.

Anlaşılamayan ise, kapitalizmin bir dünya sistemi olma gücünün yarattığı bir yanılsamadan kaynaklanmaktadır: Bir kapitalist ideoloji yoktur, daha doğrusu kapitalizm bir ideoloji değildir. Ülkeden ülkeye, şehirden şehire, işletmeden işletmeye değişen fakat toplamda kalın hatlarıyla birbirine benzeyen bu ekonomik sistem, kendisini tüm koşullara uyarlayabilme ve hızlı değişim geçirebilme özelliğiyle, kalıcı yasalar üretmeden, temelde paranın özgürlüğü ilkesine dayanan bir mantıkla önce kendisisine saldırıp yok etmekte, hatta yarattığı en güçlü sahte söylemi bile kendisi "unutabilmekte"dir; yani bu satırların yazılmasına gerekçe olan şu Gerard Depardieu'nün "yaşasın demokrasi!" narasındaki zavallı, demokrasi.

Demokrasi yoktur, hiç bir zaman da olmamıştır. Batı kapitalizmi olmayanı, yani Doğu Avrupa ekonomik ve sosyal sistemlerini göstererek "demokrasi" isimli ideoloji mi, ekonomik veya siyasal sistem mi ne olduğu belli olmayan bir fikir icat etmiş, buna zamanla kendisi de inanmıştır. Fransız İhtilali ve Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'ni, Birleşmiş Milletler'i, Stalin İmgesi'ni, Gandhi'yi, Dalay Lama'yı, Hürriyet Gazetesi'ni, serbest seçim aldatmacalarını, Berlin Duvarı'nı, Tiananmen Meydanı'nı, George Soros'u, Kitle imha Silahları'nı, elbette Kaddafi ve Saddam'ı, Amerika'nın Sesi Radyosu'nu, Özgürlükler Ülkesi idealini, ve elbette en başarılı çalışması "terörist" kavramını, ay seyahatini ve daha nicelerini bu yalanı yaşatmak için kullanmıştır.

Şu sıralar kimsenin, epey uzun bir zamandır duymadığı şu zavallı demokrasiye ne olduğunu merak bile etmediği günlerde, serveti üzerinde hesaplar yapan devletine kızan bir Fransız yurttaşı (Gerard Depardieu) tarafından gündeme getirilmiştir: Yaşasın demokrasi!

 

İlgili başlıklar

Yandex.Metrica

...