"mi" "mı" "mu" "mü" "midir" "mıdır" "mudur" "müdür" soru ekleri nasıl yazılır? Ayrı mı bitişik mi (birleşik) yazılır?

0 oy
Kategori: Hangi sözcük nasıl yazılır? § yeniokul
  

1 içerik

§ yeniokul içerik eklendi

"ben mi?" "yarın mı?" "geliyor musun?" "konuşarak mı anlatacaksın?" "bu mudur?" "sahiden mi?" "bu konuşma yeterince gerçekçi mi sence?" "yeterli mi?"

Tüm soru cümlelerinde olduğu gibi, Türkçe soru cümlelerinin sonuna gelen "mi" eki ayrı yazılır. Kendisinden önce gelen sözcüğün son harfi ünlü ise ünlü uyumunu sağlar.

Soru ekinden sonra gelen ekler (kişi/iyelik eki) değişim geçirmiş olarak soru ekine bitişik yazılır: "gidiyor muyuz?", "aç mısın?"

TDK (Türk Dil Kurumu) soru ekinin ayrı yazılma gerekçesini kısaca "gelenekleşmiş olarak ayrı yazılır" diye açıklamaktadır. Bu bilgiye, soru eklerinin ayrı yazılma nedeninin söyleyiş özelliğinden kaynaklandığı gerekçesini ekleyebiliriz.

Özetle, soru cümlelerinin söylenişinde "mi" eki cümlenin sonunda ve güçlü, vurgulu bir tonlama ile söylenmektedir. Ayrı yazılma gerekçesi öncelikle bu olmalıdır. Çünkü soru sorarken, Türkiye'nin kimi yörelerinde "mi" eki kullanılmasa da soru vurgusu söyleyişle yapılmaktadır:

"Ekmek var?"

 

İlgili başlıklar

Yandex.Metrica

...