"ultümaton" mu "ultimatom" mu "ültimatom" mu yazılır? (tdk) Nasıl yazılır? Hangisi doğru yazılışı?

0 oy
Kategori: Hangi sözcük nasıl yazılır? § yeniokul
  

1 içerik

§ yeniokul içerik eklendi

Fransızca ultimatum sözcüğü dilimize ültimatom olarak girmiştir.

Anlamı, anlaşmazlık yaşayan iki devletten birinin veya ikisinin karşılıklı olarak, belirlenen süre içinde isteklerinin hiçbir tartışma, karşı koyma veya erteleme, geciktirmeye uğratılmaksızın yerine getirilmesini istediği şeyler için verdiği nota, bir başka ifadeyle diplomatik bir dille taleplerinin yerine getirilmesini istemedir.

Sıklıkla ultimatom veya ultümatom biçiminde yanlış yazılmakla birlikte, doğrusu "ültimatom"dur.

Sözcüğün doğru kullanımına verilebilecek örnekler:

- Fransa'nın Almanya'ya verdiği ültimatom, diplomaside artık iş işten geçtikten sonra hiçbir şeyin olacakları durduramayacağına verilebilecek güzel bir örnektir.

- Peki bu ültimatoma gerekçe neydi, biraz açıklar mısınız bizim gibi konuyu bilmeyenlere?

- Açıklayayım, Almanya borçlarını ödemeyi reddetti, aynı zamanda bu, yalnızca önceki borçlarını değil şu anda örneğin Fransa'nın pek çok alacağını, yatırımlarını, mevduatlarını tehlikeye soktu, kaba bir dille ifade edeceğim kusura bakmayın, adeta üzerine yattı. Fakat aynı zamanda bu tavrının arkasında askeri gücü ile de durmayı başardı ve 2. Dünya Savaşı'na giden yola girilmiş oldu; bu nedenle bu yola girildikten sonra ültimatom çekseniz de çekmeseniz de bir faydası olmaz...

- Çünkü artık diplomasi değil, silahlar konuşmaya başlar ve iki ülke savaş halindeyken kimsenin ültimatomları ciddiye almak gibi lüksü yoktur, değil mi? Anladığım bu benim şimdi.

- Doğru, fakat bir eksiğimiz var, onu da eklersek tamamlanacak. Savaş halinde de ültimatom verilebilir, hatta birbirlerine sabahtan akşama kadar ültimatom yağdırabilirler. Fakat savaş hali ortadan kalkıp, silahlar sustuğu ve diplomatik mekikler tekrar ilişkileri dokumaya başladığında bu ültimatomlar çöpe, tavan arasına, ya da arşive gitmediği için yerine getirilmeleri gerekir. Bu bir işgal, savaş suçu, oluşan maddi hasarlar nedeniyle de verilmiş olabilir. İşte barış (sulh) zamanı geldiğinde, bu defterler, çeteleler ortaya çıkar ve birbirleri ile anlaşma sürecinde masaya güçlü bir koz olarak konulur.

İlgili başlıklar

Yandex.Metrica

...