"akademi" mi "akedemi" mi yazılır? (tdk) Doğrusu nasıl yazılır?

0 oy
Kategori: Hangi sözcük nasıl yazılır? § yeniokul
  

1 içerik

§ yeniokul içerik eklendi
  • İngilizce "academy" sözcüğünün Türkçeye geçmiş hali olan akademi sözcüğünün karşılığı "üniversite"dir ama, nadiren okul, yüksek okul, kolej yerine de kullanılır.
  • Tuhaf bir gelenek vardır bizim şu akademide, en ilerici, en değişimci, en modern kurum olmasına rağmen, içinde meydana gelen suçları örtbas etmek gibi bir huyu vardır. Bu örtbas işinin başını da en çok mağdur akademisyenler çekerler. "Kol kırılır yen içinde kalır" tam olarak akademik ortamları tanımlar. Çünkü mağdurlar hep korkarlar, korkarak yaşadıkları için de hep mağdurdurlar; asistanlar tezlerini bitirememe korkusu yaşarlar, yardımcı doçentler doçentlik jürisinde bölüm başkanının kindar, öfkeli arkadaşları ile karşılaşmaktan korkar, yaptıkları eziyetleri sineye çekerler. Doçentler bölüm başkanı olamamaktan, en azından huzurlu bir ortamda yazıp çizememe korkusuyla, profesörler dekan ya da rektör olamama korkusuyla uyumlu, sessiz ve başları önde yaşarlar. Fırtınalar ve depremler en yükseklerde daha çok hissedilir ya, işte akademinin en korkakları rektörlerden çıkar. Çünkü rektör olabilmek kadar rektör kalabilmek de bazı meziyetlere tabidir. İktidarla iyi geçinmek belki yeniden aday olduğunda yeniden rektör olabilmek, akademi ile işi bitip emekli olduktan sonra belki iktidara en yakın partiden belediye başkanı, milletvekili hatta bakan olabilmek, kimi vakıfların, derneklerin, devlet teşekküllerinin başına geçebilmek için de gece gündüz uyanık olmalı, her fırsatı değerlendirip kendine yontmalı, hatta krizlerden, felaketlerden bile çıkar sağlamalıdır, ki yerini ve gelecekteki görevlerini sağlama alabilsin.
  • Bu söylediklerin doğru, fakat akedemiyi çok da iyi tanıdığın söylenemez, çünkü sen ne sıfatla konuşuyorsun üniversite hakkında? Bir gazeteci olarak mı? Bir araştırmacı, yayıncı, meraklı, şüpheci olarak mı? Yoksa akedemisyen olarak mı?
  • İstanbul'da kurulan ilk güzel sanatlar akademisi (Sanayi-i Nefise Mektebi) Osman Hamdi Bey tarafından, onu bu okulun müdürlüğüne atayan II. Abdülhamid tarafından 1882 yılında kuruldu.

İlgili başlıklar

Yandex.Metrica

...