Bilmememe rağmen mi? Bilmediğime rağmen mi? Bilmeme rağmen mi?

0 oy
Kategori: Hangi sözcük nasıl yazılır? § Cgdmyc
§ yeniokul yeniden kategorilendirildi
Bilmememe rağmen derken olumsuzluk anlamı oluyor. Bilmeme rağmen denildiğinde olumlu anlam oluyor. Bilmememe rağmen diye bir şey yazılabilir mi? Yazılabilirse ordaki 3. "Me" nedir?
  

1 içerik

§ yeniokul içerik eklendi
§ Cgdmyc seçilmiş
 
En İyi İçerik

Her dil kendiliğinden, organik, doğal bir gelişim seyri izler.

Fakat bu kendiliğindenlik, kendi iç yasaları, dil alışkanlıkları ile yönlendirilir. Bunların en etkili ve yazılı hale gelmiş olanına "gramer" diyoruz.

Fakat gramer de zamanla değişim geçirir, çünkü dil değişim halindedir.

Sorunuza gelince, yukarıdaki girizgah, açıklamayı kolaylaştırmak içindi. Çünkü "kural" olarak doğru olan bir söyleyiş özelliği, onu aynı zamanda "geçerli" yapmaz. Olumsuz "ma" eki ile mastar "mek" işlevi gören yerine getirme anlamı olan ve köke eklenen "me", "ma" uç uca eklenerek sonsuz uzunlukta sözcükler türetilebilir.

Fakat yaşayan dilimiz buna izin vermez, çünkü dilin gelişim yolunu açan işlevselliktir, yani anlaşabilmek, burada temel işlevselliktir ve bir yerden sonra başka bir dil kuralı ya da alternatif devreye girer bu durumda:

Sorduğunuz durumda, Bil+me sözcüğü, olumsuz ek alarak bil+me+me sözcüğünü meydana getirir. Fakat bil+me+me (durumu, hali), bil+me+me+me durumu/hali gibi görünse de burada meydana gelen kişiye vurgu yapan, sahiplik belirten -m/-im ekidir; "benim bilmeme durumum"un kısaca ifadesidir.

Fakat yanlış bir kullanımdır. Çünkü "bilme", "bilmeme" durumları, daha da ileri götürülerek kök+ek+ek+ek... biçiminde her zaman, her halde uzatılamaz.

Bu durumda onun yerine geçecek kullanım biçimleri ortaya çıkar:

"Bilmememe rağmen" yerine "bilmediğim halde" deriz, burada işlevsellik, başka bir alternatif üretmiştir. Tıpkı bunun gibi, "uzay aracının camı kırıldı, içeri havasızlık doldu" demeyiz, ya da "hoca caminin balkonuna çıktı" diye yazmayız, "sıcaklık arttı" değil "sıcaklık yükseldi" deriz, çünkü artan ve azalan ısıdır: "ısı yükseldi".

Bu nedenle akıl yürüterek doğru olduğunu düşündüğümüz kullanım biçimlerini gerçek yaşam, yaşayan dil kullanışlı olmadığı için önce kurallarıyla, sonra dil pratikleriyle durdurur ve dışarı atar.

Doğamızı düzenleyen en temel yasaların bile bir mantık çerçevesi içinde olması gereği nedeniyle bir mantık temeli bulunur. Bu nedenle sizin de sorunuzda ifade ettiğiniz biçimde yazılamaz, kaldı ki buradaki "me" olumsuzluk eki değil "bu, benim bilmem gereken bir bilgiydi" örneğindeki gibi "iyelik, sahiplik" bildiren bir ektir, "yolunu bilmem" derken de aynı biçimde kullanıyoruz, "o yolunu bilmez" derken neden -m > -z oluverir sizce? 

bilmememe rağmen, bilmediğime rağmen > bilmediğim halde

bil-me (bilme hali)

bil-me-me (yeri geldiğinde bilmeme durumu, yani bilme halinin olumsuzu): "Bu sorunun cevabını bilmemek, utanç verici."

bil-me-me (yeri geldiğinde bilme halinin sahiplik/kişi eki): "Bu sorunun cevabını bilmeme rağmen söyleyemedim."

Bakın burada -me eki bir olumsuzluk yaratmıyor, benim "bilme" durumuma vurgu yapıyor.

§ Cgdmyc yorumlandı
Açıkladığınız için çok teşekkür ederim.

İlgili başlıklar

Yandex.Metrica

...